top of page

Hvordan vi jobber med SEO

Før vi går løs på å utarbeide selve strategien, innleder vi med å klargjøre forskjellen mellom å tiltrekke tilfeldig besøkende og å appellere til målgruppen som faktiske er interessert i det du har å tilby.

Vi tar utgangspunktet i følgende spørsmål:

 1. Nåsituation: Hvor er du nå?

 2. Mål: Hvor skal du?

 3. Strategi: Hvordan skal du komme dit?

 4. Taktikk: Hva må du gjøre for å komme dit?

 5. Handling: Hvem skal gjøre hva, når?

 6. Kontroll: Hvordan skal prosessen måles og evalueres?

Etter den generelle innføringen tar vi for oss hvert av hvert av disse elementene, i dybde og detalj, i seks trinn.

Trinn 1: Analyse av nåsituasjonen

Det første trinnet er å få et klarere bilde av hvor du står i dag. En praktisk og realistisk strategi må være basert på hvor du befinner deg i øyeblikket. I en situasjonsanalyse vil vi utforske følgende:

 • Hvor står din bedrift sammenlignet med konkurrentenes?

 • Hvor høyt rangerer nettstedet ditt på viktige søkeord?

 • Hva er din nåværende SEO-strategi?

 • Hvor effektiv er den?

 • Fokuserer du på de riktige søkefrasene?

 • Går rangeringene på Googles organiske søkeresultat oppover?

 • Er det du gjør kostnadseffektiv?

 • Er bedriften sikret mot endringer i fremtiden – eller er du sårbar?

Trinn 2: Avklare målsettinger

Når du har fått klarhet i hvor du står, kan du fokusere på hvor du ønsker å gå – Hvor ønsker du å være neste år, året etter, eller kanskje om ti år?

 • Hva er målet ditt? Ikke høy rangering på Google-søk, men nøkkeltall for virksomhetens fremdrift, KPI-er.

 • Hvilke forretningsmessige mål ønsker du å oppnå gjennom din SEO-strategi? Økt salg, flere abonnenter på nyhetsbrev, merkevarebygging, større synlighet på sosiale medier?

 • Hvilke av disse målene er viktigst for virksomheten? Klarhet i dette gjør det enklere å organisere og strukturere SEO-aktivitetene.

 • Hvilke mål har du for markedsføringen? Når du får høyere rangering på søkemotorer og trafikken strømmer på, hva ønsker du så at de besøkende skal gjøre på nettstedet ditt?

Trinn 3: Planlegge strategi

Bedriftens SEO-strategi skal lede deg mot virksomhetens økonomiske mål. Strategien handler om å se planen i fugleperspektiv. Når du planlegger strategien, er det utrolig viktig å avgjøre hvilke markedssegmenter du ønsker å fokusere på. Uten å bli for opphengt i detaljer, kan du sette opp tiltak du vil iverksette for å nå målgruppen du har definert, og tidsrammer for aktiviteter. I dette trinnet konsentrerer vi oss om det store bildet, detaljene tar vi senere.

Trinn 4: Bestemme taktikk

I neste trinn skal vi avgjøre hvilke tiltak og aktiviteter du bør fokusere på. Det er viktig å ha en planmessig fremgangsmåte du kan mestre og bruke effektivt.

 • Hvilken programvare og hvilke tjenester skal du benytte?

 • Hvordan skal du bruke hvert verktøy? Og hvor lenge?

 • Hva er markedsføringsbudskapet ditt?

 • Hvordan kan du konvertere besøkende til kunder?

 • Hvor ofte vil du gjenta markedsføringsbudskapet?

 • På hvilke andre måter vil du prøve å nå målgruppen?

Trinn 5: Lage utkast til handlingsplan

Hver deltager i teamet har en viktig rolle å spille i gjennomføringen av planen. For å unngå misforståelser er det viktig å avklare disse rollene.

Vi hjelper deg med å

 • avgrense klare ansvarsområder

 • utarbeide fremdriftsplaner og tidsfrister

 • lage oppgavelister

 • avgjøre hvem som skal ha ansvar for hvilke oppgaver

 • vurdere hvilken person eller hvilket team som er best egnet til hva

 • finne beregningsmåter som sporer fremgang

 • utarbeide instrukser og retningslinjer for arbeidet videre

Trinn 6: Kontrollere utviklingen

Det siste trinnet er å etablere kontroll over SEO-arbeidet. Vi viser deg hvordan du kan håndtere aktiviteter, holde øye med utviklingen og foreta nødvendige justeringer for å holde stø kurs mot bedriftens mål.

Sammen fastsetter vi

 • Hvem som skal overvåke og ta vare på data

 • Når og hvor ofte målinger skal gjennomføres

 • Hvilke verktøy som skal brukes

 • Hvilke data som skal analyseres og hvordan

 • Hvordan variasjoner og avvik skal takles

 • Hvilke reserveplaner som skal være på plass


Comments


bottom of page